Често ли се събуждате между 3 и 5 сутринта? Ето какво означава

Тялото ни е пълно с канали, по които енергията се насочва към цялата му площ. Тези канали се наричат меридиани. Някои от тях са много по-важни, тъй като носят по-голямата част от тази енергия, наречена Чи в традиционната китайска медицина.

Според нея всеки меридиан се активира на всеки няколко часа. Това се прави, за да постигнем баланс в нашата енергийна матрица и да поддържаме правилно здраве и издръжливост.
Въпреки това, ако меридианът е смутен, тогава Чи не може да тече през него. Следователно симптомите могат да се проявят, когато каналът е активиран.

Един от проблемите, обикновено свързани с проблемите на меридианите, е проблемният сън или многократното събуждане през онези определени часове, когато свързаните меридиани се активират.