Измерете визуалната си интелигентност с този бърз тест

Не се връщайте назад. Опитайте се да изредите наум различните детайли в картината.

А накрая си отговорете на следните въпроси.

Забелязахте ли, че влак излиза от камината, че има пара от комина му? Най-вероятно сте, нали?

А дали обърнахте внимание на факта, че под влака нямаше релси?

Според Ейми Хърман, авторката на този тест, хората, които отговарят положително на този въпрос, са малцина.

Да продължим напред…

А забелязахте ли дървения под и свещниците? Отново – повечето хора отговарят с „да“.

Колко от вас обаче отбелязаха, че в свещниците всъщност няма свещи, че в камината не гори огън? Оказва се, че малцина обръщат внимание на тези детайли.