СИГНАЛИ НА ТЯЛОТО: РАННИ ПРИЗНАЦИ НА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

Напоследък броят на свързаните с рака случаи расте неумолимо, а прогнозата за съжаление не е много благоприятна; това се дължи не само на лошите ни навици, но и на пренебрегването на много от сигналите, които тялото ни дава в първите етапи на заболяването. 

Когато чуем за рак на белия дроб, първо се сещаме за пушенето, но не само този вреден навик може да предизвика образуването на ракови клетки. Други фактори, които също играят съществена роля, са например замърсеният въздух, рисковите професии, свързани с радиация, генетичното предразположение и много други.  

Ранното откриване на проблема може да спаси живота, затова е изключително важно винаги да се вслушвате в сигналите на тялото си. 

Ранните признаци на рак на белия дроб могат да включват: