Jak długo może żyć człowiek? Naukowcy opublikowali niedawno zaskakujące wyniki

Od 1960 do 2020 roku średnia długość życia mieszkańca Ziemi wzrosła o ponad 18 lat. 

Średnia długość życia człowieka rośnie, co jest niezaprzeczalnym faktem. Niektórzy naukowcy spekulują, że do końca tego stulecia normą będzie życie ponad 120 lat. Długowieczność zależy zarówno od genów, jak i warunków życia. Należy zauważyć, że warunki życia odgrywają znaczącą rolę w określaniu długości życia, oprócz genetyki.

Najstarszy odnotowany wiek dla osoby

to 122 lata i 164 dni, osiągnięte przez Jeanne Louise Calment. Nikt jeszcze nie pobił tego rekordu. Pomimo palenia tytoniu i spożywania czekolady i wina, zachorowała przed osiągnięciem wieku 100 lat.

Od 1960 do 2020 roku średnia długość życia ludzi na Ziemi wzrosła o ponad 18 lat, z 50,7 do 68,9 lat. Wzrost ten był jeszcze bardziej znaczący w przypadku kobiet, ze średnim wzrostem o 19,3 roku, z 54,6 do prawie 74 lat. W Europie Zachodniej średnia długość życia kobiet wynosi 84,3 roku, a mężczyzn 79,1 roku. W Europie Wschodniej średnia długość życia wynosi 76 lat dla kobiet i 66,5 lat dla mężczyzn.

Jednak w krajach takich jak Czad, Nigeria i Somalia, obie płcie mogą oczekiwać średniej długości życia tylko nieco ponad 50 lat. Korelacja między standardem życia a dostępem do opieki zdrowotnej jest oczywista. 

Według naukowców z University of Washington, do końca tego stulecia przeciętna osoba będzie miała 89% szans na dożycie 126 lat, 44% szans na dożycie 128 lat i 13% szans na dożycie 130 lat. Ponadto znacznie wzrośnie liczba osób, które dożyją 110 lat. Jak dotąd naukowcy zidentyfikowali jednak wyraźny próg.

Naukowcy przeanalizowali dane demograficzne z Europy Zachodniej i Japonii. Odkryli, że po ukończeniu 110 lat ryzyko śmierci pozostaje stałe każdego roku.

Średnio ryzyko to wynosi 47 procent, co sprawia, że prawdopodobieństwo śmierci w ciągu zaledwie kilku kolejnych lat jest stosunkowo wysokie. Zasadniczo przypomina to grę na loterii z niewielką szansą na wygraną. „Życie ludzkie nie ma granic, ale jest krótkie”.

Jest to tytuł publikacji, która analizuje, dlaczego niektórzy ludzie dożywają 100 lat lub więcej, podczas gdy inni nie dożywają 70 lat. Biologia i medycyna sugerują wiele przyczyn, w tym genetykę jako czynnik krytyczny.

Zespół ekspertów z Uniwersytetu w Palermo i innych włoskich ośrodków dokonał przeglądu badań dotyczących wpływu genów na długowieczność. Wyniki wskazują, że geny odgrywają rolę w długowieczności, z 33% u kobiet i do 48% u mężczyzn.

Należy jednak zauważyć, że geny nie są jedynym czynnikiem wpływającym na długowieczność, na co zwrócił uwagę dr Robert J. Pignolo z Mayo Clinic w swoim przeglądzie dostępnych badań. Naukowiec zauważa, że dzisiejsi stulatkowie wykazują odporność na potencjalnie śmiertelne choroby wieku młodzieńczego, a typowe schorzenia wieku podeszłego pojawiają się w późniejszym okresie życia.

Badania podkreślają znaczenie warunków życia danej osoby.

Przeprowadzono dokładny przegląd literatury naukowej w bazie PubMed, koncentrując się na mechanizmach związanych z długowiecznością.

Dr Pignolo stwierdza w swoim artykule, że wyjątkowa długowieczność jest wieloczynnikowa i obejmuje różne kombinacje genów, środowiska, odporności i przypadku. Kultura i geografia również odgrywają pewną rolę.

Statystyki pokazują, że ludzie w bogatych krajach żyją dłużej. To dobra wiadomość. Pokazuje, że każdy ma znaczący wpływ na długość życia. Dożycie 110 lat lub więcej jest w zasięgu ręki, jeśli ktoś jest dziś rozsądnie młody.